Rehabilitacja

     Rehabilitacja medyczna jest procesem przywrócenia Pacjenta do pełnej sprawności fizycznej i psychicznej. Medyczna rehabilitacja jest działaniem  leczniczym, niezbędnym w okresie rekonwalescencji Pacjenta. W czasie rehabilitacji w naszym Gabinecie stosujemy akupunkturę, akupresurę, masaże  lecznicze, terapię manualną.   Rehabilitację medyczną prowadzimy dla Pacjentów po różnego rodzaju zabiegach, operacjach ortopedycznych, neurochirurgicznych, chirurgicznych,  urazach sportowych, z  problemami ruchowymi, po wypadkach itp.
 Podstawą rozpoczęcia procesu rehabilitacji w naszym Gabinecie jest przeprowadzenie dokładnego rozpoznania stanu zdrowia Pacjenta w oparciu o  wnikliwie  przeprowadzony wywiad oraz zapoznanie się z dokumentacją medyczną obrazującą przebieg choroby. Po starannym zbadaniu Pacjenta  ustalana jest metodologia rehabilitacji i jest ona omawiana przy aktywnym  Jego udziale. Naszym przesłaniem jest to aby każdy Pacjent  świadomie i  aktywnie rozpoczął  współpracę z lekarzem.  Pacjent musi być świadomy, że rehabilitacja może być procesem długim, wymagającym również od Osoby  chorej cierpliwości i pozytywnego nastawienia  w drodze do uzyskania pełnej sprawności.